Pay Ölçer Nedir?

Pay Ölçer Nedir?

PAY ÖLÇER MERKEZİ ISINMA SİSTEMLERİNDE KULLANILAN PAYLAŞTIRMA METODUDUR. DİĞER BİR ADI İLE ” ISI PAY ÖLÇER ” OLARAK ADLANDIRILAN CİHAZLAR YARDIMI İLE YAKIT GİDERLERİ KULLANIM ORANINA GÖRE PAYLAŞTIRILIR.

 

Pay Ölçer Nasıl Çalışır?

Tescilli marka Pay Ölçer elektronik bir cihaz olup her petek grubuna 1 adet cihaz bağlanarak peteğin dönem içinde ne kadar kullanıldığını tespit eder.

 

Cihaz Yanlış Ölçer mi? veya Cihazda Hile Yapılabilir mi?

Hayır. Bu cihazlar hassas ölçme yaparlar, kullanıcının veya bir başkasının Payölçer üzerinde yanıltıcı değer sağlaması mümkün değildir.


Pay Ölçer Sisteminin Takılması Mecburi midir?

Evet , diğer sayfada yer alan kanun metnini okuyunuz. 2012 yılına kadar süre tanınmış ve bu tarihe kadar binalardaki kalorifer peteklerine pay ölçerlerin takılmış olması zorunludur.

 

Pay Ölçer’in Faydası Nedir?

Yurt dışında 1984 yılından beri kullanılan ve merkezi sistemlerde kullanılmak zorunda olan pay ölçerler ilk donanım ve sonraki bakım işlem masrafları bakımından oldukça ekonomiktir. Kullanım süreci başladıktan çok kısa bir süre içinde sayısız fayda ve menfaatler sağlar. Kısaca şu faydaları ilk etapta sayabiliriz

 • Tasarruf sağlar. Kalorifer enerji tüketiminde %30 kadar tasarruf sağlar. Tasarruflu kullanıma dikkat edilmesi demek ısınmamak anlamına gelmemektedir. Daha iyi ısınıp daha az bedel ödemek mümkündür.
 • Tasarruf sağlanması sonucu kalorifer sisteminin de daha verimli çalışması ve daha az yıpranması sağlanmaktadır.
 • Binada eşit ısınmaya eşit ücret sağlanmakta yapılan tasarruf nedeni ile sıcak mekanda yaşamayı tercih edenler de yapılan tasarrufa ortak olmaktadır ve eskisinden daha az bir ücretle ayni seviyede ısınmak sağlanmaktadır.
 • Boş duran veya sık sık seyahat eden daire malikleri kaloriferlerinde vanalarını kısarak tasarruf gayreti içinde olacaklardır , bu işlem sayesinde binaya gelen fatura tutarı düşecek ve boşuna enerji sarfı yapılmayacaktır. Hava sıcak olduğunda pencere açmak yerine kaloriferlerde vana kısılması veya kapatılması teşvik edilmiş olacaktır.
 • Dairenin kuzeye bakması, çatı katı veya bodrum katı olması , izolasyonunun tam olmaması faktörleri hesaplama işlemlerinde faktör olarak dikkate alınabilecektir.
 • Kalorifer petek sayısı, kalorifer peteklerinin cinsi ve ölçüleri hesaplamalarda dikkate alındığından herhangi bir haksızlığa imkan tanımamaktadır.
 • PAY ÖLÇER sayesinde avantajlı olan merkezi tip ısınma artık daha fazla tercih edilir bir hale gelecek ve kombi sistemine ihtiyaç kalmadığından yurt ekonomisine ve binanızın ekonomisine büyük faydalar getirilmiş olacaktır.

 

Sıcak su kullanımı içinde arzu edilir ise harcanan kaloriyi hesaplayan paylaştırma sistemi de uygulanabilir.

 • Hesapların yöneticiye bilgisayar çıktısı olarak verilmesi ile yöneticinin işlem yapma yükü kalmamaktadır. Firma bu işlemi yaparak yöneticiye vermektedir. Daireler arası mahsup işlemleri ise yönetici tarafından yürütülür.

 

Yukarıda kısaca faydaları sıralanan PAY ÖLÇER’in komşuluk münasebetlerini de olumlu etkilediğini söylemek mümkündür.

 

PAY ÖLÇER NASIL TAKILIR?

 • PAY ÖLÇER kullanımına geçmek için önce binanızın genel kurul toplantısında karar almanız gerekecektir. Bu toplantı kararında şu hususların belirtilmesi faydalıdır. (Gerekiyor ise bir karar örneğini firmamızdan talep edebilirsiniz.)
 • Genel kullanıma katılım payı daire başına ne kadar olacaktır. ( Önerilen oran %30 kadardır) Bu şu anlama gelmektedir: Dairede veya kalorifer bulunan mekanlardaki harcamanın %30 kadarı kullanıcılar arasında eşit oranda paylaşılacak, kalan %70 kısmı ise PAY ÖLÇER göstergesi sonucu yapılan hesaplamalar ile paylaşılacaktır. Bu oran karar da belirtilir.
 • Aylık giderler önce eşit olarak yönetime ödenir . Dönem sonu PAY ÖLÇER hesaplamasına göre müteakip dönem içinde mahsup edilir.
 • Umumi alanlarda bulunan (Merdiven, kapıcı dairesi vs) kaloriferlerin giderlerinin hangi oranda paylaşılması gereği hususu belirtilmelidir.
 • Kuzey veya çatı katlarında iyi olmayan izolasyon varsa bu husus hesaplamalara yansıtılır / yansıtılmaz hususu belirtilir.

 

Son Yazılar

Sayaçlarını otomatik okuyarak faturalandırması sağlıyor ve ödemelerini ister nakit ister online isterde ödeme merkezlerinden yapılmasını sağlıyoruz. Mobil yazılımlarımız ile gerek asansör takip programımızı gerek kazan daire otomasyon programımızı online kontrol edebiliyorsunuz.
Apartmanınızda ki brülör, su motoru, su pompası gibi elektrikli aletlere müdahalenizi uzaktan yaparak hız ve zaman kazandırmaktadır.
KURULAN SİSTEM KALORİMETRENİZİ ANLIK TAKİP EDEREK ARIZA DURUMUNDA BİLGİLENDİRME YAPARAK SİSTEMİN SÜREKLİLİĞİNİ SAĞLAR. Anlık takip sistemini bütün peteklerin kapatılarak daire sıcaklığı 15°C’nin altına düşürme ...